Algemene voorwaarden

Welkom op www.duikspotter.nl (Duikspotter). Deze Website is eigendom van de Nederlandse Onderwatersport Bond (“NOB”, “wij”, “ons” of “onze”). Alle producten en diensten die op de Website worden aangeboden worden geleverd door de NOB of door zorgvuldig geselecteerde partners.

1. Wijziging voorwaarden

De NOB behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 5 werkdagen na bekendmaking aan de gebruikers.

 

2. Accounts

Er zijn op Duikspotter twee typen accounts: een maandaccount en een jaaraccount. NOB-leden kunnen gratis een profiel aanmaken op Duikspotter en hebben dan – zo lang zij lid zijn van de NOB – de rechten van het jaaraccount. Nieuwe gebruikers worden door het afsluiten van maand- of jaaraccount account automatisch lid van de NOB.

 

3. Proefperiode

Voordat gebruikers een maand- of jaaraccount activeren kunnen ze Duikspotter eerst een maand gratis uitproberen.

 

4. Maandaccount

Met een maandaccount kunnen gebruikers op Duikspotter onbeperkt artikelen lezen. Mocht je als maandaccounthouder willen profiteren van de voordelen van het jaaraccount, dan kun je eenvoudig upgraden via de pagina “Mijn gegevens” op Duikspotter.

 

5. Jaaraccount

Jaaraccounthouders profiteren – naast het onbeperkt lezen van artikelen op Duikspotter – van nog meer voordelen, waaronder 6x per jaar Onderwatersport Magazine en een collectieve verzekering van de NOB. Bestaande NOB-leden kunnen een jaaraccount eenvoudig aan het bestaande NOB-lidmaatschap koppelen door het NOB-relatienummer in te voeren op de pagina “Mijn gegevens” op Duikspotter. Evenals het NOB-lidmaatschap is het maand- en jaaraccount van Duikspotter persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

 

6. Duur van je account
Het maandaccount is een kalendermaand geldig en wordt telkens met een kalendermaand verlengd. Het jaaraccount loopt door tot en met 31 december van het jaar waarin het account afgesloten is. Aan het einde van het jaar wordt het account automatisch met een kalenderjaar verlengd, tenzij je vóór 1 december opzegt.

 

7. Lidmaatschapskosten
De tarieven van de accounts worden jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt op www.duikspotter.nl. Een account afsluiten kan op ieder moment in het jaar. Bij een jaarlidmaatschap worden de kosten voor de resterende maanden van het kalenderjaar naar rato berekend. In het daaropvolgende jaar wordt het volledige jaarbedrag gerekend.

 

8. Betaalwijze
Wanneer je een maand- of jaaraccount aanmaakt kun je via iDEAL betalen en machtig je de NOB middels een automatische incasso om het overeengekomen bedrag voor het gekozen account tot wederopzegging maandelijks of jaarlijks van je rekening af te schrijven.

 

9. Opzeggen
Het account wordt iedere maand of ieder jaar automatisch verlengd. Wanneer je je account wilt opzeggen kun je de opzegging via de pagina ‘Mijn gegevens’ op Duikspotter.nl doorgeven of een mail ovv ‘opzeggen’ en je lidnummer sturen naar info@duikspotter.nl. In het geval van een jaaraccount moet de opzegging voor 1 december bij ons binnen zijn. Je blijft dan lid tot het einde van het jaar. Het restant van het betaalde lidmaatschapsgeld wordt niet terugbetaald.

 

10. Minimumleeftijd
De minimumleeftijd is 18 jaar. Ben je onder de 18? Dan kun je alleen een account afsluiten als je toestemming hebt van je ouder(s) of voogd.

 

11. Opschorting NOB-dienstverlening

De NOB kan de rechten verbonden aan het account geheel of gedeeltelijk opschorten wanneer:

  • Het lid in gebreke is de maandelijkse of jaarlijkse kosten of andere door het lid aan de NOB verschuldigde bedragen, inclusief eventuele incassokosten, binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
  • Het lid als rechthebbende van de NOB-services oneigenlijk gebruik van de service heeft gemaakt of heeft willen maken.
  • Het lid in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of onze disclaimer.

 

12. Stemrecht

Tijdens de jaarlijkse Ledenraad stemmen alle verenigingsafgevaardigden over het te voeren beleid van de NOB. Als maand- of jaaraccounthouder heb je geen stemrecht.

 

13. Privacy

De NOB gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Wij raden je aan om dit privacybeleid aandachtig door te nemen zodat je volledig op de hoogte bent van de gegevensverwerking.

 

14. Ledenacties

Voor accounthouders worden incidenteel winacties georganiseerd. Op deze acties zijn, naast deze algemene voorwaarden, afzonderlijke voorwaarden van toepassing. Deze zullen bij de ledenacties op de site van Duikspotter kenbaar worden gemaakt.

 

15. Vragen of klachten?

Indien je vragen of klachten hebt kun je deze sturen naar info@duikspotter.nl.

 

December 2017