Leestijd: 5 minuten

Een duikbasis middenin het zwembad maakt De Emmer Duikers letterlijk beter zichtbaar.

Al ruim 23 jaar hebben De Emmer Duikers (Emmen) een goede relatie met de gemeente en scholen. Centraal daarin stond altijd het oude Aquarena-zwembad. Omdat de vereniging meerdere dagdelen per week gebruik maakte van het zwembad, de berging, koffiehoek en compressorruimte, noemden wij het Aquarena altijd al onze thuisbasis. Vanwege toenemende onderhouds- en energiekosten, besloot de gemeente Emmen een nieuw zwembad te bouwen. In dit nieuwe complex kunnen we nu beschikken over een multimedia-lesruimte en delen we een fraai ingerichte verenigingsruimte met de andere verenigingen die van het zwembad gebruik maken. Het nieuwe zwembad is een gemeentelijk complex met drie binnenbaden waaronder een wedstrijdbad van twee meter diep, een doelgroepenbad met beweegbare bodem en een deel van 3,5 meter diep en een recreatiebad. In samenwerking met de gemeente is het gelukt om centraal in het nieuwe complex en direct aan het diepe bad een duikbasis te vestigen. De gemeente heeft hier flink aan bijgedragen. Dat is mede te danken aan de goodwill die De Emmer Duikers hebben opgebouwd met het intro-duikprogramma met een aantal scholen.

 

Laagdrempelig kennismaken met de onderwatersport.

De basis

De Emmer Duikers wilden de verhuizing naar het nieuwe zwembad benutten om de duiksport beter toegankelijk te maken voor andere bezoekers en geïnteresseerden, met name jongeren. Dat hebben we gedaan door onze duikbasis midden tussen alle zwemactiviteiten in te richten. Deze duikbasis bestaat uit een materiaalberging en een vulstation. Omdat de wens voor een nieuw zwembad van de gemeente kwam, stelde deze ons een nieuwe ruimte ter beschikking. Dit om onze ruimte in het oude zwembad te vervangen die we daar ooit zelf hadden gebouwd. Ook zorgde de gemeente voor de verhuizing van de verenigingscompressor. Omdat de compressor vanwege geluidsoverlast naar de kelder moest, zorgde de gemeente ervoor dat we als alternatief een vulbalk met vier vulpunten in onze duikbasis kregen. Vanuit de eigen reserves richtten De Emmer Duikers de duikbasis verder in met rekken, kasten, schappen en nieuw duikmateriaal. De duikbasis is erop berekend dat steeds een groep van tien jongeren met jackets, flessen, vinnen en maskers kan worden bediend.

 

Met de duikbasis kunnen we nu direct zichtbaar aan de zwembadrand beschikken over materiaal en toelichting geven aan andere bezoekers van het zwembad. De centrale ligging aan het diepe bad bespaart bovendien veel voorbereidingstijd. Daardoor kunnen wij groepen scholieren beter en flexibeler helpen bij de eerste kennismaking met de duiksport. Instructeurs kunnen beter worden ingezet omdat aanlooptijden en het sjouwwerk zijn vervallen. Met dezelfde inzet van mensen kunnen we meer leveren. Het vereenvoudigen van de “arbeidsomstandigheden” maakt het voor een toenemend aantal senior-leden aantrekkelijker om langer te blijven begeleiden. Zo wordt niet alleen de nieuwe jonge instroom als doelgroep gezien, maar is het bijeffect dat ook onze senioren langer lid blijven en in het zwembad blijven helpen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: met de duikbasis worden meerdere doelgroepen tegelijk bediend.

 

De duikbasis met vulstation en materiaaluitgifte direct aan de badrand.

 

Introductieduiken

In het zwembad richten we ons vooral op de beginnende duikers. Dat doen we door jongeren introductieduiken aan te bieden. We zien de vraag naar introducties het laatste jaar alleen maar toenemen, mogelijk door corona en het teruglopen van mogelijkheden voor teamsport. Naar onze mening werkt promotie voor de duiksport het beste door jongeren er al vroeg mee te laten kennismaken, zonder dat zij kosten hoeven te maken. Onze vereniging onderhoudt daarom nauwe contacten met basisscholen, voortgezet sportonderwijs en ook de praktijkschool PRO-Emmen. Naast de scholen hebben wij contact met de Emmense wijken en buitendorpen via de gemeente en de zogenaamde Brede-Scholen en buurtsportcoaches. De introductieduiken die wij organiseren, vinden plaats in de vorm van een enkele sessie met backpacks tot een introductie met een theorieles, backpack-oefening en trimvestduik. Ook organiseren we duiksessies in combinatie met snorkeltraining. Het maatwerk voor mensen met een beperking is in de nieuwe situatie gemakkelijker. Het aanmeten van sets en het te water helpen, via een water-hellingbaan, is nu overzichtelijk en vlot te doen.

 

De vereniging houdt naast de wekelijkse training en een ScubaDoe lesuur bijna wekelijks een introductiesessie voor de jeugd.

 

De Emmer Duikers zijn intussen alweer zes jaar actief met het jeugdprogramma ScubaDoe. Ook voor hen wordt het aantrekkelijker. Immers, de ouders die in de oude situatie weinig meekregen van persluchttraining of materiaalkeuzes, zien nu van dichtbij wat er gebeurt en raken meer betrokken bij de duikopleiding van hun kind. Voor leden die de contributie moeilijk kunnen betalen, is er in Emmen het systeem van de “Participatie-webshop”. Deze sportpromotie van de gemeente maakt het mogelijk dat mensen die hiervoor in aanmerking komen kosteloos met onze activiteiten, waaronder ScubaDoe, kunnen meedoen. Zo houdt onze vereniging naast de wekelijkse training voor volwassenen en een apart ScubaDoe lesuur ook bijna wekelijks een introductiesessie voor de jeugd.

 

In de kelder is de oude compressor opnieuw geïnstalleerd, nu met een 4×80 liter buffer op 300 bar met reduceerpaneel naar 200 bar.

 

Drempels verlaagd

Onze duikbasis is een jaar geleden opgeleverd en de afgelopen maanden met veel nieuwe materiaalaankopen compleet gemaakt. Hij blijkt te werken zoals we hadden verwacht. Begeleiders en leden kunnen flessen kiezen en vullen aan het vulstation, zonder wachttijden of verlies van het overzicht. Vesten, lood en vinnen kiezen, passen en aantrekken, direct aan de badrand. Tien kinderen tegelijk bedienen met een volledige duikuitrusting is geen probleem meer. De toeloop van nieuwsgierige introduikers is toegenomen door de zichtbaarheid van de activiteiten en het materiaal. Naast het verlagen van de financiële drempel voor een introductie en lidmaatschap, waren we dus ook in staat om de fysieke drempel te verlagen. Dit alles gaat niet ten koste van ons programma van buitenduiken. Naast het vulstation in de duikbasis, is er namelijk ook nog een zelfbedienings-vulpunt bij de hoofdingang van het zwembad. Dat is snel, makkelijk en gratis toegankelijk voor al onze leden die buiten duiken. De Emmer Duikers hebben de overgang naar het nieuwe zwembad, inclusief alle investeringen in nieuw materiaal, kunnen doen zonder de contributie (€ 13,00 per maand) te moeten verhogen. Ook vragen wij nog steeds geen vergoeding voor opleidingen, specialisaties of persluchtvullingen.

 

Onderwater touwtrekwedstrijd bij de senioren.

 

De promotie van de duiksport blijven we doen via de lopende contacten met het zwembadmanagement (gemeente), de scholen en de buurtsportcoaches. Deze “zachte” promotie werkt goed. Een meer harde vorm van promotie levert misschien een toeloop op die onze club niet aankan. De zachte promotie is eigenlijk voortdurend gaande via het netwerken met overige verenigingen, het zoeken naar samenwerking en het uitbreiden van ons aanbod. Op deze wijze raken meer mensen bekend met de duiksport en ontstaat er een kruisbestuiving waarbij grenzen vervagen en verenigingen en organisaties elkaar inspireren. Zo is er niet alleen een prettige relatie ontstaan met de reddingsbrigade en de zwemverenigingen, ook krijgen nieuwe initiatieven bij ons een duidelijke plek. Zo beschikt onze vereniging al over drie NOB-instructeurs die het vinzwemmen met perslucht mogen begeleiden en twee instructeurs met een IAHD crossover-brevet. Het geven van duikles aan mensen met een beperking is onlangs voorzichtig gestart. Door het aan elkaar knopen van contacten, het zoeken naar samenwerking en de centrale positie van onze duikbasis gaat de promotie van de duiksport als vanzelf!

 

Door Hans van Overbeek, De Emmer Duikers.

Tel 06-20540571, secretaris@emmerduikers.nl

www.emmerduikers.nl

 

De afdaling met een introduiker via de (instelbare) overgang van het ondiepe deel naar het diepe deel.