Disclaimer

Duikspotter is een website van en voor liefhebbers van de duiksport. Samen met alle betrokkenen proberen wij een zo compleet en actueel mogelijk platform te realiseren waarop je kennis en activiteiten vindt die jou inspireren voor je volgende duik. De Nederlandse Onderwatersport Bond is initiatiefnemer en eigenaar van Duikspotter.

Bron

Een groot deel van de informatie die je terugvindt op Duikspotter wordt aangeleverd via Onderwatersport Magazine, waarvan de Nederlandse Onderwatersport Bond tevens eigenaar is. Ook wordt informatie aangeleverd door duikwinkels, leveranciers van duikmaterialen en platforms als Duikersgids.nl en DuikeninBeeld.tv. Mocht je op Duikspotter informatie tegenkomen die niet correct of onrechtmatig is dan kun je ons dat laten weten via info@duikspotter.nl. Wij zullen je klacht verwerken en – waar nodig – de informatie aanpassen of van de website verwijderen.

 

Gebruik

Alle informatie op Duikspotter is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij doen ons uiterste best om de informatie op Duikspotter zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De NOB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de NOB of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Duikspotter. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan in de volgende situaties:

  • Het delen van detailinformatie over een specifiek(e) artikel, evenement of duikspot met persoonlijke contacten via Whatsapp, e-mail, Facebook, Twitter of een ander sociaal medium.
  • Het overnemen van gedeelten van artikelen van Duikspotter voorzien van een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen: de bronvermelding bevat de naam ‘Duikspotter’, waarbij het woord ‘Duikspotter’ een klikbare hyperlink is welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op Duikspotter.

Deze regels zijn van toepassing op incidentele plaatsing van Duikspotter-content op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van Duikspotter wilt plaatsen vragen we je contact met ons op te nemen via info@duikspotter.nl. Het overnemen van andere elementen dan tekst is niet toegestaan.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en op de pagina’s van Duikspotter, zijn die van de gebruikers, partners of auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Duikspotter of de NOB. De NOB kan er niet voor instaan dat de informatie op Duikspotter geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Bezoekers kunnen materiaal (zoals meningen of artikelen) inzenden voor publicatie op Duikspotter. De NOB behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. De NOB behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal.

 

Commerciële uitingen

Gesponsorde items en advertenties op Duikspotter zijn als zodanig herkenbaar en blijven de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

 

Contactgegevens Duikspotter

Duikspotter is een initiatief van de NOB
Postbus 326
3900 AH Veenendaal
E-mail: contact@duikspotter.nl

 

December 2017