Leestijd: 2 minuten

Duikplaatsen als de Zeelandbrug, Bergse Diepsluis en Strijenham zijn niet alleen populaire locaties voor duikers, maar ook voor beroepsvissers. Op drukke dagen zitten zij elkaar soms in de weg. ‘Dat leidt tot frustratie aan beide kanten,’ weet Desmond van Santen van de NOB. ‘Sommige duikers vinden het vreselijk om vissen in de fuiken te zien zitten, en vissers worden woest als hun fuiken leeggehaald of vernield zijn. Daarom is met de beroepsvissers afgesproken dat zij in het weekend en tijdens feestdagen rekening houden met drukke duikplaatsen. Tegelijkertijd raden we duikers aan om een duikvlag te gebruiken en respect te hebben voor het werk van de vissers: zij verdienen hun brood ermee, dus blijf alsjeblieft van visnetten af!’

Het gesprek tussen duikers en vissers is niet nieuw: al in 1999 heeft de NOB afspraken gemaakt met de beroepsvissers over het duiken in de Oosterschelde op vispercelen. Samen met de Provincie Zeeland zijn drie duikcorridors ingericht waarin vissers geen vaste vistuigen plaatsen: bij de Zeelandbrug, Bergse Diepsluis en Strijenham. Deze corridors hebben overigens geen enkele juridische status: duiken, zwemmen, vissen en varen is hier wettelijk gezien dus gewoon toegestaan. De corridors zijn herkenbaar aan twee borden met een blauw-witte A-vlag (de duikvlag) op de kant. Schippers moeten hierdoor rekening houden met sportduikers in het water. Bij de Zeelandbrug is het vanwege wetgeving bovendien niet toegestaan om direct onder de brug te ankeren. Hoe je legale visserij vervolgens herkent? ‘Er drijven dan boeien boven de visfuiken,’ zegt Desmond. ‘Let er wel op dat de boeien soms ver uit elkaar liggen. Ongemarkeerd vistuig is niet toegestaan en kun je melden bij de politie.’

 

Sportvissen is bij de corridors wel toegestaan. De NOB en Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben een gedragscode opgesteld waarin vissers en duikers gevraagd worden elkaar in de omgang te respecteren, afspraken te maken over het gebruik van de locatie en elkaar niet onnodig te verstoren. Sportvissers worden verzocht rekening te houden met de tijd van twee uur rond de kentering waarin het meeste wordt gedoken. De gedragscode vind je op de website van de NOB: www.onderwatersport.org > Duiken in Nederland > Duikstekken in Nederland.

 

‘Soms blijft het jammer genoeg lastig om samen op een prettige manier van een plek gebruik te maken,’ concludeert Desmond van Santen. ‘In veel gevallen gaat het goed en gedragen duikers en vissers zich zoals afgesproken. Maar het kleine aantal probleemgevallen vraagt veel aandacht en energie.’ Uiteraard blijft de NOB met de beroepsvissers in gesprek om knelpunten onder de aandacht te brengen. ‘Dat op zonnige weekenddagen vissers zijn gezien op plekken als Zoetersbout en Dreischor Gemaal, is niet de bedoeling. En ook andere meldingen die gedaan zijn geven we door aan de vissers. Wij blijven dus met elkaar in contact, maar doe dat vooral ook aan de waterkant! Beoordeel de duikstek met elkaar op bijzondere risico’s, waaronder het varende visverkeer. Spreek duikers aan die aan de fuiken komen. En zeg – als de situatie zich daartoe leent – iets tegen de vissers die rondvaren als er gedoken wordt of zich op een andere manier niet aan de afspraken houden. Hopelijk kan zo’n gesprek op een respectvolle manier plaatsvinden. Kom je er met elkaar niet uit? Meld je ervaring dan gerust bij het bondsbureau!’