Duikongeval of decompressieziekte: wat te doen?

Heb je te maken met een duikongeval? Of denk je dat je buddy decompressieziekte heeft? Onderneem gauw actie met onderstaande informatie!

Stap 1

Bel 112, vermeld dat het om een duikongeval gaat, beschrijf de symptomen en noem zo nauwkeurig mogelijk de duiklocatie waar je je bevindt.

 

Stap 2

verleen eerste hulp (beademing, reanimatie, zuurstof toedienen, etc) en wacht op de hulpdiensten.

 

Telefonische bereikbaarheid 24/7

  • Duikmedisch Centrum Defensie: alarmnummer 0889-501417.
  • Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes: 0113-234000

 

Hyperbare medische ondersteuning

Bij een acute noodsituatie is het belangrijk om het landelijke alarmnummer 112 te bellen.

 

Wat is decompressieziekte?

Decompressieziekte kan zich op allerlei manieren uiten: pijn in de gewrichten, jeuk, huiduitslag, tintelende handen, een doof gevoel, gevoelloosheid, misselijkheid, braakneigingen, verlies van coördinatie, verlies van samenhangende spraak, spierzwakte, draaierigheid, flauwte, bewusteloosheid,  stuipen, verlamming en nog vele andere symptomen. Bij duidelijke symptomen kun je het beste concrete actie ondernemen: direct 100% zuurstof toedienen. Realiseer je echter goed dat de afwezigheid van symptomen na een te snelle opstijging niet wil zeggen dat er geen decompressieproblemen zijn.

 

Ik ben in het buitenland, wat moet ik doen?

Ben je in het buitenland? Bel dan ook de alarmcentrale van je reisverzekering. De alarmcentrale overlegt met de arts die je behandelt hoe de medische situatie in het buitenland ervoor staat, zorgt ervoor dat je indien nodig eerder naar Nederland terug kunt komen en houdt de achterban in Nederland op de hoogte van je situatie.

Ook kun je altijd het Duikmedisch Centrum (DMC) van de Koninklijke Marine om advies vragen. Dit centrum is gevestigd in Den Helder. Het DMC is 24/7 en 365 dagen per jaar een telefonisch bereikbaar. Afhankelijk van je klacht en de mogelijke oplossing kan een duikerarts meedenken over maatwerk voor je probleem.

 

Melding bij DOSA

Meld ieder ongeval of incident aan de DOSA (DuikOngevallen Statistiek en Analyse) zodat een onafhankelijk onderzoek naar de toedracht ingesteld kan worden. Dat is iets waar iedereen in de duiksport uiteindelijk van profiteert. Op verzoek kan door medewerkers van DOSA een uitleg gegeven worden over de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het ongeval of incident om zo betrokkenen meer inzicht te geven. Meer informatie over de DOSA en het online meldingsformulier vind je op www.duikongevallen.nl.