Leestijd: 2 minuten

Het verhaal van duikvereniging Hippocampus uit Arnhem laat zien wat er allemaal komt kijken bij het laten afzinken van een duikwrak. Toestemming eigenaar, waterschap, vergunningen, afspraken. Hoe geef je zo’n lokale lobby vorm? En aan welke eisen moet het wrak voldoen? De NOB helpt je met een modelovereenkomst.


Zomaar even een duikobject afzinken gaat echter niet. ‘We hebben eerst contact opgenomen met recreatieschap Uiterwaarde, de organisatie die over de exploitatie en het onderhoud van de recreatieve voorzieningen van het Rivierengebied gaat,’ licht Niels toe. ‘Zij waren enthousiast en stonden open voor ons idee.’ Niet geheel toevallig wist Mark dat in recreatiegebied Rhederlaag in Giesbeek een verweesd bootje lag van een meter of zeven lang. ‘Niemand keek ernaar om, de eigenaar was zoek en voor de jachthaven lag ‘ie eigenlijk in de weg. We hebben het voor een paar tientjes overgenomen.’ Toen het recreatieschap officieel akkoord was heeft een groep leden van OSV Hippocampus de boot op zo’n manier schoongemaakt en opgeknapt dat er geen watervervuiling veroorzaakt kon worden. Ten gunste van de duikveiligheid werden scherpe delen verwijderd. Intussen was ook de gemeente Overbetuwe ingeschakeld en werden samen met recreatieschap Uiterwaarde afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud. ‘Het duurde wel lang voordat alles rond was,’ lacht Niels. ‘Uiteindelijk hebben we van de gemeente schriftelijk toestemming gekregen om de boot af te zinken.

 

Maar hoe zit het dan precies met dat beheer en onderhoud? ‘In principe is recreatieschap Uiterwaarde beheerder van de boot en blijft OSV Hippocampus als vereniging eigenaar, ténzij de beheerder het object wil overnemen of de club de boot zou schenken,’ legt Niels uit. ‘Het is de taak van de vereniging om regelmatig te controleren hoe het wrak erbij ligt.’ Hierbij is overigens geen sprake van een verjaringstermijn. Desmond van Santen heeft als medewerker van de Nederlandse Onderwatersport Bond veel ervaring met dergelijke initiatieven. ‘Zelfs als de vereniging wordt opgeheven kunnen bestuurders nog aansprakelijk worden gesteld als het wrak bijvoorbeeld verwijderd moet worden,’ weet hij. ‘Dat is dus een risico waar je in zo’n project rekening mee moet houden. Als je in gesprek bent met de beheerder of eigenaar van het water moet je dus ook afspraken maken over de verantwoordelijkheid voor het eventuele verwijderen van het object.’

 

 

Soepel

Hippocampus regelde alles met het recreatieschap en de gemeente en op zaterdag 28 mei 2016 werd de boot – die intussen via een prijsvraag de naam “The Unsinkable II” had gekregen – afgezonken in plas Slijk-Ewijk. Niels blikt terug: ‘Met alle partijen hadden we afgestemd dat we de boot in de zogenaamde “grote plas” zouden afzinken. Enkele tientallen meters uit de waterkant vonden we een mooie egale plek, op zo’n veertien meter diepte. Het afzinken van de boot ging uiteindelijk heel soepel. Hij lag meteen op de goede plek, daar waren we erg blij mee. De bovenkant van de boot ligt op elf meter diepte; het is dus ook voor beginnende duikers een geschikt duikobject! Nu hopen we natuurlijk dat er veel snoeken en andere vissoorten op afkomen.’

 

Niels kan andere duikclubs een dergelijk initiatief van harte aanbevelen. Of hij tips heeft? ‘Sponsors regelen kan heel handig zijn, zodat de vereniging niet alle kosten hoeft te dekken. In ons geval heeft de boot zelf weinig geld gekost, maar dat kan ook anders zijn. Vaak zijn er mensen of bedrijven binnen de kring van de vereniging die graag willen meehelpen, al is het maar omdat ze weer mensen kennen die iets voor het project kunnen betekenen. In ons geval hebben we sponsors gevonden voor het transport van de boot, verenigingsmutsen, de BBQ en het naambord op het bootje. Kijk dus goed binnen je vereniging naar connecties en mogelijkheden. Vaak zijn die er – al dan niet via-via – en dat maakt het zo veel makkelijker, leuker en goedkoper!’