Leestijd: 6 mins

Een vis in zout water heeft altijd dorst. Een vis in zoet water plast de hele tijd. Zo legt Luna van der Loos simpel uit hoe dieren kunnen leven in zoet en zout water. In elkaars biotoop leven kunnen deze dieren niet. Wetenschappers zijn daarom zeer geïnteresseerd in dieren die in brak water leven. Zoals palingen die worden geboren in een verre zee en duizenden kilometers verderop toch in onze zoetwaterplassen rondglibberen. Een wonder.

Lees verder