Leestijd: 4 minuten

De NOB richt zich in 2019 op voldoende goed duikwater, het ondersteunen van clubs en het binden van duikers.

Opleidingen, belangenbehartiging, veiligheid en sport; net als ieder jaar heeft 2018 hoogte- en dieptepunten gekend voor de duiksport. We kijken terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2019.

 

2018

WK onderwaterhockey en vinzwemmen

Hard gewerkt, dat hebben de onderwaterhockeyers zeker! In juli reisden de Nederlandse onderwaterhockeyteams af naar het WK in Canada. Een geweldige ervaring! Hierbij haalden de mannen een 12e plaats en de vrouwen een 9e plaats. De teams mogen trots zijn op wat ze hebben gepresteerd! Over trots gesproken, tijdens het WK vinzwemmen in Servië werd Nederland vertegenwoordigd door Ioanna Kapeloni en Bas Vijlbrief. De vinzwemmers keerden met 3 Nederlandse records en een “hier-zit-meer-in” gevoel terug naar Nederland.

 

Ongeval Serpent

Het duikongeval bij Le Serpent schrikt de Nederlandse duikwereld op. Met als gevolg dat Staatsbosbeheer op dit moment afraadt te duiken in het scheepswrak. Ondertussen worden er gesprekken gevoerd over de veiligheidsrisico’s. Mogelijk brengen die maatregelen met zich mee.

 

AVG

De invoering van de Europese privacywetgeving (AVG) heeft veel impact gehad op de verenigingsbesturen. De hele rompslomp die hierbij kwam kijken, heeft om behoorlijk wat energie en inzet van de verenigingen gevraagd. Vanuit de NOB hebben we verenigingen hierin zoveel mogelijk ondersteund met informatievoorziening, een online module en voorbeelddocumenten. Het overgrote deel van de verenigingen heeft dit traject inmiddels goed geregeld en afgerond.

 

Bijscholingen instructeurs

Ook de bijscholingen van de instructeurs zijn bijna afgerond. In april 2017 zijn we gestart met het bijscholen van alle instructeurs. Ongeveer 1800 instructeurs moesten de bijscholing bijwonen. Een monsterklus! We zijn nu anderhalf jaar en 87 bijscholingen verder. In deze periode hebben we 1748 instructeurs bijgeschoold. In december staat er nog een allerlaatste bijscholing op de kalender, waarna we dit traject afsluiten. Ruim 20 docenten en een aantal instructeur-trainers hebben ontzettend veel tijd en energie gestoken in het bijscholen van instructeurs. We willen dan ook iedereen die betrokken is geweest bij de bijscholing ontzettend bedanken. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest!

 

2019

De NOB richt zich in 2019 op drie pijlers, namelijk: voldoende en goed duikwater, het ondersteunen van clubs en het binden van duikers.

 

Voldoende en goed duikwater

De NOB richt in 2019 de aandacht op duikwrakken in de Oosterschelde, kunstobjecten bij Wemeldinge, de Haringvlietsluizen die op een kier komen te staan en 200 verdronken dorpen. Voor het afzinken van duikwrakken in de Oosterschelde zal de NOB samen met de Zeeuwse duikondernemers en -verenigingen een overzicht maken van geschikte locaties. De Werkgroep Duiken van het ondernemerscollectief in Wemeldinge heeft al langer de wens om bij Wemeldinge een aantal kunstobjecten op de kant en in het water te plaatsen. Een uniek project voor zowel bezoekers op de kant als duikers onder water. Daarnaast liggen in de provincie Zeeland meer dan 200 verdronken dorpen. Er wordt een inventarisatie gemaakt van dorpen die vanaf de wal zichtbaar of bereikbaar zijn. Met als doel de unieke verhalen van deze verdronken dorpen sterker voor het voetlicht te brengen.

 

Verenigingen ondersteunen

Het kan niemand zijn ontgaan, de samenleving heeft zich ontwikkeld. We hebben tegenwoordig veel meer keuzes en zijn niet alleen lid van één vereniging. We hebben naast de duikvereniging ook andere interesses. Wat betekent dit voor verenigingen? Ondanks de uiteenlopende interesses hebben mensen nog steeds behoefte aan saamhorigheid. Door alle keuzemogelijkheden is het echter niet meer standaard dat deze behoeften alleen worden vervuld bij één vereniging. Dit vraagt om een andere mindset bij verenigingsbesturen, waarin meer wordt ingespeeld op de behoeften van leden. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld een flexibel lidmaatschap en het splitsen van taken voor vrijwilligers. In workshops, themabijeenkomsten, verenigingsbezoeken en een rondje Nederland organiseren we het gesprek hierover.

 

De vernieuwing van de sportduikopleidingen is afgerond. Dit betekent dat we in 2019 verdergaan met de instructeursopleidingen. Eind 2018 zijn twee werkgroepen van start gegaan. De ene werkgroep gaat uitzoeken op welke manier we de 3*-duiker meer kunnen inzetten bij het opleiden van duikers (de zogenaamde 3*D-PLUS). De andere werkgroep gaat aan de slag met de instructeursopleiding. De verwachting is dat beide werkgroepen heel 2019 nodig hebben om lesmateriaal te ontwikkelen. In de tussentijd blijven we de huidige instructeursopleidingen geven. Deze zijn door een aantal docenten aangepast, zodat ze beter aansluiten op de nieuwe duikopleidingen.

 

Tijdens de ledenvergadering in juni heeft de NOB aangekondigd een VOG voor alle instructeurs verplicht te stellen. VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag, simpel gezegd een bewijs van goed gedrag. Aanleiding zijn de berichten van de Commissie De Vries over seksueel misbruik in de sport en het advies vanuit de overheid en NOC*NSF. Als sportorganisatie en vereniging willen we onze sporters, vrijwilligers en bezoekers een veilige omgeving kunnen bieden. Hoe gaan we dit samen creëren? Door grensoverschrijdend gedrag aan de voorkant zoveel mogelijk uit te sluiten. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie biedt in samenwerking met NOC*NSF en de sportbonden een subsidie voor het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers. Hierdoor kunnen sportverenigingen online een VOG aanvragen. De NOB wil hierin verenigingen ondersteunen, met als doel dat op 1 januari 2019 alle verenigingen een VOG hebben aangevraagd voor hun instructeurs.

 

Duikspotter

De NOB wil zoveel mogelijk duikers aan zich binden. Er zijn verschillende “soorten” duikers met diverse behoeftes. Om die verschillende mensen aan te spreken, is ander aanbod noodzakelijk. In 2019 zal de NOB het online platform Duikspotter verder versterken en in de markt zetten. We willen het platform niet alleen bij onze eigen leden beter onder de aandacht brengen, maar vooral meer niet-leden naar Duikspotter trekken. Daarnaast gaan we aan de slag met de landelijke promotie van duikopleidingen, specialisaties en veiligheid. Tot slot benaderen we actief niet-NOB-verenigingen: wat kunnen we voor hen betekenen? Want hoe meer duikers we aan de NOB kunnen binden, hoe groter onze slagkracht voor mooi duikwater, opleidingen en verenigingen.