Leestijd: < 1 minuut

In de industrie, ook in de duikindustrie, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde normen. Deze normen zijn afspraken, specificaties en criteria waaraan een product (of dienst) moet voldoen, en zijn ontwikkeld om de veiligheid en kwaliteit van producten en diensten te garanderen. 

Deze normen gelden internationaal, zodat producten uit verschillende landen aan dezelfde normen moeten voldoen. De normen worden ontwikkeld door bijvoorbeeld brancheorganisaties, producenten, dienstverleners en/of de overheid.

De NOB ontwikkelt zelf geen normen, maar maakt er wel gebruik van. Immers, met behulp van de normen kan objectief vastgesteld worden of iets voldoet of niet. En mocht er eens een keer echt iets misgaan, dan wordt ook door de bevoegde instanties gekeken in hoeverre aan de normen is voldaan. De veiligheidscommissie van de NOB heeft een artikel geschreven over de normen die gelden voor de veiligheid en kwaliteit van producten en diensten, en de waarde ervan voor de duiksport.

 

Kraan-fles combinaties en configuratie met een octopus

In het artikel wordt daarbij dieper ingegaan op juiste kraan-fles combinaties en veilige configuraties met een octopus. Het artikel kan je hier downloaden. Het bestuur van de NOB is blij dat met dit artikel meer duidelijkheid ontstaat over de geldende internationale normen en hoe deze te gebruiken om de duiksport veiliger te maken.