Leestijd: 2 minuten

Ørsted, De Rijke Noordzee, Wageningen Marine Research en consortium Win-Wind zijn onlangs een onderzoeksproject gestart naar het gedrag van kabeljauw en kreeft in Ørsted’s windpark Borssele 1&2. In deze samenwerking bestuderen de onderzoekers het effect van de plaatsing van de vier kunstmatige riffen op de onderwaternatuur eind 2020 door Ørsted.

Kabeljauwen en kreeften volgen

Voor het project zijn 45 kleine kabeljauwen en 12 kreeften voorzien van akoestische zenders. De kabeljauw is een belangrijke soort in het functioneren van het plaatselijke ecosysteem. Het overleven van de vis en het gedrag van Atlantische kabeljauw geeft goede eerste aanwijzingen over hoe geschikt de riffen zijn als leefgebied. Deze vissen werden op de riffen op locatie met de hengel gevangen, en vervolgens met zender teruggezet op dezelfde plek. De gegevens van de zenders geven informatie over de bewegingen en activiteiten van elk dier van minuut tot minuut. Aan de hand van deze gegevens kan het gedrag van elke individuele vis worden onderzocht. En ook kan een eerste evaluatie over het functioneren van de kunstmatige riffen voor natuurverbetering worden gedaan.

Hetzelfde werd gedaan met de Europese kreeft. De bewegingen, de verspreiding en activiteiten van kreeften kunnen met aanvullende stappen in verband worden gebracht met de invloed die de kreeften uitoefenen op de rifgemeenschap. Dat zal uiteindelijk inzicht geven in de toekomstige biologische ontwikkeling van de kunstmatige riffen. De kennis over de mobiliteit van kreeften is ook nuttig voor de mogelijke ontwikkeling van een duurzame oogst van kreeften.

 

Biodiversiteit rond de riffen

In het derde onderdeel van het project monitoren de onderzoekers de biodiversiteit rond de nieuw geplaatste kunstmatige riffen. De monitoring gebeurt met eDNA analysetechniek, zo kan de aanwezigheid van soorten in water worden aangetoond. De onderzoekers nemen watermonsters en na analyse in het laboratorium tonen de monsters aan welke diersoorten en organismen in het gebied aanwezig zijn. Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald om te zien hoe de biodiversiteit van de riffen zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

 

Op weg naar een toolbox

In de komende drie jaar hopen de onderzoekers meer te weten komen over hoe de natuur zich ontwikkelt op en rond de kunstmatige riffen. Hoe gedragen de individueel gemerkte kabeljauwen en kreeften zich in het windmolenpark, en gebruiken zij de kunstmatige riffen als schuilplaatsen en foerageergebieden? Hoe ontwikkelt de biodiversiteit zich? De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd en toegevoegd aan de toolbox van De Rijke Noordzee, waar iedereen bij kan. In de toolbox wordt wetenschappelijke kennis en operationele ervaring gecombineerd, waarmee inzichten worden verkregen over de kansen en mogelijkheden van de combinatie van wind op zee en kunstmatige riffen met verbetering van de biodiversiteit.

 

 

Kabeljauw krijgt een akoestische zender. Foto: Programma Rijke Noordzee