Leestijd: 4 minuten

De raket is misschien wel het meest spectaculaire speeltje in de serie van 21 SOS-materialen. Je leert er spelenderwijs mee snorkelduiken.

Het leven onder water staat nog steeds volop in de belangstelling. Zie de documentaires op de BBC en Discovery Channel. In binnen- en buitenland zien we regelmatig (jonge) mensen met een snorkelsetje het water ingaan. Dat is waardevol, want elke zwemmer die goed leert snorkelduiken kan niet alleen zijn of haar leven lang genieten van deze magnifieke recreatiesport, maar wordt bovendien een spontane ambassadeur voor een gezonde onderwaterwereld. Immers: wat iemand mooi vindt, zal hij niet vernielen. En láát hij niet vernielen. Met veel snorkelende mensen is dus ook de hele onderwaterwereld gebaat.

 

Goed leren snorkelen houdt wel in dat de eenmaal aangeleerde snorkeltechnieken herhaaldelijk worden geoefend. Dat vraagt motivatie bij de snorkelduiker om vaak te oefenen. En ideeën voor instructeurs om verschillende oefeningen te kunnen aanbieden. In het boek “Snorkelduiken” staan allerlei verschillende spelmaterialen en oefeningen (zie ook Onderwatersport september – oktober 2018). Daarmee heeft de instructeur een leidraad in handen om jarenlang snorkelinstructie te geven met steeds weer nieuwe uitdagingen voor de leerling.

 

Concentratievermogen

Holle voorwerpen bieden in dit verband veel mogelijkheden. We bereiken er niet alleen een hoge mate van spelplezier mee, maar trainen hiermee ook eigenschappen die nuttig zijn buiten het zwembad. Een bijzonder waardevolle eigenschap is het concentratievermogen. Door de beperkte duiktijd moeten de duikers hun aandacht uitsluitend zien te richten op het bereiken van het speldoel. Ook een goed ontwikkelde adembeheersing schept veel mogelijkheden. Maar ook karaktereigenschappen als zelfvertrouwen, discipline, de moed tot redden en sociale vaardigheid kunnen eindeloos worden geoefend met deze speelse opdrachten.

 

Raket

De raket is misschien wel het meest spectaculaire speeltje in de serie van 21 SOS-materialen (dat staat voor Schalense Onderwater Spelmaterialen ;-). De raket is in 4 kleuren te bestellen. Het meest aantrekkelijk is het om te werken met minstens 2 exemplaren. Ter kennismaking beginnen we met eenvoudige opdrachten.

 

  1. Eenvoudige opdracht (kennismaking met de “lancering”):

Voor elke groep staat een raket op de bodem naast een anker (dat is een blok lood met een handvat eraan, zie het vorige artikel). De bovenste trap ligt los in de buurt van de raket. Nummer 1 van de groep gaat de trap monteren. Om beurten mogen de anderen vervolgens met hun omgekeerde snorkel een keer lucht onder de raket blazen. Na enkele beurten schiet de raket naar de oppervlakte, opdracht uitgevoerd! De bovenste trap wordt eraf geschroefd en de zinkende raket wordt voorzichtig weer naar de bodem gebracht, waarna de oefening kan worden herhaald.

In twee hoeken van het diepe bad staan alleen de onderstellen van een raket klaar bij een anker. Alle gedemonteerde trappen liggen verspreid over de gehele bodem. Na het startsein worden de eigen trappen (vandaar de verschillende kleuren) verzameld en gemonteerd. Lanceren mag met meerdere groepsleden tegelijk.

 

  1. Ietsje moeilijker (want fijnere handelingen):

Bij het anker liggen de complete romp, 3 gedemonteerde poten en een emmer met de 12 losse bouten en moeren om de raket in elkaar te zetten. De werkwijze wordt in onderling overleg bepaald. Welke groep lanceert als eerste?

In het diepe, op de scheiding met het ondiepe, ligt voor elke groep een anker waarbij een compleet gedemonteerde raket. De groepsleden staan in het ondiepe. In onderling overleg is aan elk van hen een aantal raketonderdelen toegewezen die ze moeten monteren. De werkwijze wordt onderling bepaald (is op zich al moeilijk!). Welke groep lanceert als eerste?

 

  1. Estafettevorm met snorkelen:

Elk groepslid demonteert eerst 3 onderdelen van een compleet opgebouwde raket. Bijvoorbeeld 1 bout, 1 moer en 1 poot. De top wordt in elk geval gedemonteerd. Met de gedemonteerde onderdelen snorkelen de groepsleden naar het andere einde van het bad. Wat van de raket overblijft, staat tegen de wand in het diepe. Na het startsein snorkelt groepslid nummer 1 met 1 onderdeel naar de lanceerplaats, monteert zijn onderdeel, stijgt op en steekt zijn hand omhoog. Daarop vertrekt nummer 2 en snorkelt nummer 1 terug naar het ondiepe. Met het laatste onderdeel snorkelt de hele groep mee en helpt bij de lancering. Wie lanceert als eerste?

 

Alternatieven voor de raket

Als een raket niet beschikbaar is, kun je soortgelijke opdrachten ook laten uitvoeren met alternatieve holle voorwerpen. Uit de vele mogelijkheden kiezen we een emmer – al dan niet geperforeerd – als vertrekpunt.

 

  1. Eenvoudige opdrachten:

Op de bodem staan zoveel emmers als er voorradig zijn, verzwaard met 5 kilo lood dat is vastgebonden aan het hengsel. De opdracht voor elke cursist is om met behulp van de omgekeerde snorkel de emmer naar de oppervlakte te blazen, in zo weinig mogelijk duiken. Vraag naar het resultaat bij iedereen. Als dit lukt dan doen ze hetzelfde maar leggen eerst 10 meter af onder water.

De verzwaarde emmers worden nu op de bodem geplaatst op 5 of meer meter vanaf de kant waartegen de cursisten staan. De duiker zwemt nu onder water naar de emmer, blaast driekwart van zijn luchtvoorraad in de emmer en zwemt onder water terug naar de startplaats. Herhalen tot de emmer naar boven komt. Wie krijgt dat als eerste voor elkaar?

 

  1. Meer gecompliceerde opdrachten:

In de drijvende emmer van elke groep liggen, behalve een anker en een touwtje, ook alle duikbrillen. Op een door de groep zelf gekozen plek wordt de emmer afgezonken. Na het startsein duiken de cursisten om de beurt naar de emmer, zetten hun bril op en blazen die leeg, en beginnen de combinatie gereed te maken voor de lancering. Welke groep lanceert als eerste?

 

  1. Zeer gecompliceerde opdrachten:

Alle hiervoor beschreven vormen worden uitgevoerd met een geperforeerde emmer, met dien verstande dat de drijvende emmer eerst met de gehele groep ontdaan wordt van de bouten en moeren, die in de emmer worden gelegd. Veel snorkelplezier!

 

__________________________________________________________

Boek Snorkelduiken

Het boek met speelse snorkelduikoefeningen is voortgekomen uit de ervaring dat variatie in de zwembadtrainingen er vaak voor zorgt dat mensen langer lid blijven bij de vereniging. Ook nadat ze alle opleidingen hebben afgerond. Als de instructeurs hun cursisten het gevoel kunnen geven dat ze met speelse bezigheden in en onder water blijven werken aan hun lichamelijke en mentale conditie, dan zijn we erin geslaagd om ze (letterlijk) te boeien aan de club. Door lekker recreatief bezig zijn en intussen de zwemvaardigheid op peil te houden, ontdekken de leden dat ze een leven lang kunnen genieten van onze veelzijdige sport. Gevolg: motivatie en enthousiasme blijven hoog. Het boek Snorkelduiken is uit dit oogpunt oorspronkelijk gemaakt voor duikclubs maar blijkt inmiddels ook aan te slaan bij zwemverenigingen.

 

Snorkelduiken, 600 spelletjes en oefeningen onder water. Uitgeverij Elmar, ISBN 9789038925035, 278 pagina’s.

 

  • Snorkelduiker blaast emmer naar de oppervlakte.
  • Raketten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.
  • Geperforeerde emmer voor moeilijke opdrachten.