Leestijd: 2 minuten

Via het Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP) worden via aangespoelde exemplaren populaties van mariene organismen gevolgd die zich in de nabije kustzone bevinden.

Strandwacht Westenschouwen. Een groepje mensen loopt over het strand, hoofd naar het zand, ogen op scherp. In januari 2022 zijn Martin Steegmans en Julia van Beinum gestart met de Strandwacht Westenschouwen. Eens per maand lopen zij een vast traject van twee kilometer in het kader van het Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP) van Stichting Anemoon. Zo ook nu weer. De groep verzamelt bij de rolstoelparkeerplaats van Westenschouwen strand. Het gebied van het traject op Westenschouwen is zeer dynamisch. Golven, stroming en wind transporteren zand en organisch aanspoelsel, waardoor het strand er elke keer weer anders uitziet. Aangespoeld zeewier hoopt zich op aan de duinvoet, waar het met regelmaat door zand wordt ondergestoven. Broedvogels maken er nestjes en allerlei kleine dieren leven in en van het aanspoelsel, zoals verschillende soorten kevers en wiervliegen. De groep loopt naar de ‘De Punt’ waar het SMP-traject start. Vanaf daar gaat de stoet verder naar de Oosterschelde-stormvloedkering en weer terug naar De Punt. Dit gebied wordt niet machinaal gereinigd waardoor de natuur veel ruimte krijgt. Zo kunnen planten groeien op het strand, zoals Zeeraket, en kun je er duizenden strandvlooien zien rondspringen in het vloedmerk. Er zijn geulen met platvisjes, zeesterren en garnalen. Bij de stormvloedkering vormen grote stenen en keien het leefgebied voor zeeanemonen, huisjeslakken en zeewieren. Hoewel dieren en wieren die op dit harde substraat leven niet meegeteld worden bij het SMP (deze zijn onderdeel van het Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project, LIMP) is het heerlijk om hier even te pauzeren in gezelschap van prachtige Zebra-anemonen en Rode paardenanemonen. Als strandwachter vul je een formulier in. Je let op alle soorten van dit formulier en kan aangeven hoeveel je van welk dier ziet of dat je er wellicht geen enkele hebt aangetroffen. Zulke nulwaarnemingen zijn net zo belangrijk als waarnemingen van soorten die wel gezien zijn.

 

 

Om voor de hele Nederlandse Noordzee kust een representatief beeld te krijgen van de veranderingen zijn meer SMP-trajecten nodig. Het vraagt niet veel: 12 SMP-bezoeken per jaar, waarbij in iedere maand minimaal één bezoek wordt gedaan, is voor dit traject en volgende nieuwe SMP-trajecten voldoende om een waardevolle bijdrage te leveren aan het bepalen van een representatieve landelijke trend. Met een kleine groep waarnemers kun je al snel meedoen.

 

Je hebt geen voorkennis van strandvondsten nodig om mee te lopen met deze Strandwacht, iedereen is van harte welkom. Als je meedoet met het SMP leer je via andere ervaren strandwachters welke strandvondsten, dieren, wieren en planten ter plaatse algemeen voorkomen en welke vondsten zeldzaam zijn. Meld je aan door een e-mail te sturen naar Julia van Beinum, via jvanbeinum@anemoon.org.