Leestijd: 2 minuten

Vijftig jaar bestaan als vereniging, veertig jaar jeugd en dertig jaar Aquavilla. Bij De Kaaiman in Nijmegen hebben ze veel om op terug te kijken.

In haar hoogtijdagen had De Kaaiman meer dan 200 leden, van wie 48 jeugdleden. Het lijkt wel of ze allemaal met hun aanhang naar het clubhuis zijn gekomen voor de jubileumreceptie. ‘Nu zitten we op 166 leden,’ zegt voorzitter Mike Kuijpers in een stampvolle bar. ‘De helft is aanwas van de laatste vier jaar. Er is veel verloop geweest in de club en nu zit er weer een stijgende lijn in. Op dit moment hebben we vijftien nieuwe leden in de opleiding. Het doet wel wat met de vereniging. Tussen de mensen onderling is het opener geworden. Intussen houden we vast aan onze tradities. Onder andere het Paasontbijt in ons onderwaterhuis Aquavilla in de Berendonck, een speldje voor leden die een lustrum lang lid zijn, de “inwijding” van onze nieuwe duikers en de Zeelandweekenden.’

 

Ter gelegenheid van het gouden jubileum haalden Kaaiman-leden Angela van der Salm en Bastiaan Eekhout de archieven van de vereniging overhoop. Aangevuld met enquêtes en interviews kwam er een jubileumboek waarin Angela de ontwikkelingen van de laatste decennia treffend samenvat: ‘De maatschappij is de afgelopen vijftig jaar behoorlijk veranderd. Waar het in de jaren ‘70 nog gewoon was om onderdeel uit te maken van een vereniging, is de trend anno nu erg gericht op het individu. […] Gezien die maatschappelijke trend, gaat het eigenlijk met de club helemaal zo slecht nog niet. We zijn nog steeds een grote vereniging vergeleken met andere duikverenigingen in Nederland, met een prachtige basis voor de toekomst: een clubhuis, onze eigen oefenplas, de ruimte om voor je mening uit te komen en bij te dragen aan het welzijn en de toekomst van onze duikvereniging.’ De jeugd lijkt als een rode draad door het succesverhaal te lopen. ‘We zijn de enige vereniging met een eigen jeugdafdeling,’ zegt Mike die zelf als jeugdlid is begonnen en zich nog steeds de jeugdkampen op de fiets naar Zeeland herinnert. ‘Jeugd brengt vriendjes en vriendinnetjes (en hun ouders) mee naar de vereniging en een aantal groeit door naar de senioren. Op dit moment zien we de eerste kinderen van toenmalige jeugdleden actief worden binnen de club.’ De Kaaiman kledinglijn voorziet niet voor niks in een wikkeldoek voor baby’s, met clublogo…

 

Mede-oprichter van De Kaaiman en trainer van het eerste uur Henri Hoogewoud bracht een bijzonder cadeau mee naar de jubileumreceptie. Hij overhandigde de originele schets van dat door hem ontworpen clublogo aan voorzitter Mike Kuijpers (zie foto). ‘In februari 1969 zijn we ontstaan uit Merou, Arnhem, omdat de Nijmeegse duikers dichter bij huis wilde trainen,’ vertelt Henri. ‘Ik ben ongelofelijk trots op wat er is bereikt en dat het initiatief van toen tot zo’n mooie club is uitgegroeid.’ De Kaaimannen en -vrouwen kijken intussen alweer vol vertrouwen vooruit. Uit het jubileumboek: ‘Voor de komende 50 jaar staat er ongetwijfeld weer een nieuwe generatie duikers op om via onze vereniging de prachtige onderwaterwereld te beleven. Dus: samen, “des Kaaimans”, op naar de toekomst!’

 

Kaaiman Nijmegen